Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 - 8 của 8
Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Sông Lũy

4000 m2
₫ 280 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

4000 m2
₫ 280 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 2000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

2000 m2
₫ 140 triệu

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 4379 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

4379 m2
₫ 306 triệu

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 17000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Phong

17000 m2
₫ 14 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 326 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Thị trấn Chợ Lầu

326 m2
Nam
₫ 2 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 4252 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

4252 m2
₫ 234 triệu

05/13/2020