Mua bán đất thổ cư tại Bình Thuận

1 - 15 của 124
CẦN BÁN LÔ ĐẤT ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - LAGI

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1800 m2
Đông
₫ 12.9 tỷ

11/26/2019

Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Huyện Hàm Tân

Bình Thuận, Huyện Hàm Tân, Xã Tân Thắng

20000 m2
₫ 3.35 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120.6 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

120.6 m2

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 388.7 m2 tại Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Bắc, Xã Hàm Thắng

388.7 m2
Nam
₫ 3.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 270 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Minh

270 m2
Đông Nam
₫ 600 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Xuân An

100 m2
Tây
₫ 4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Xuân An

180 m2
₫ 2.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài

300 m2
₫ 4.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Thành

3000 m2
Bắc
₫ 75 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 260 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

260 m2
Nam
₫ 4.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 2312 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

2312 m2
Đông Bắc
₫ 8.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hưng Long

200 m2

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Bắc, Xã Hàm Thắng

100 m2
₫ 680 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Kiệm

₫ 465 triệu

12/09/2019