Mua bán Đất thổ cư tại Bình Thuận

1 - 15 của 262
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Bình Tân

300 m2
Đông Bắc
₫ 3.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài

300 m2
₫ 4.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Thành

3000 m2
Bắc
₫ 75 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

100 m2
Tây Bắc
₫ 1.35 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 74.3 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Bình Hưng

74.3 m2
Đông Nam
₫ 4.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 87.8 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Bình Hưng

87.8 m2
Đông Nam
₫ 2.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Xuân An

101 m2
Đông Nam
₫ 3.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 314 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Xuân An

314 m2
Tây Bắc

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 1900 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Mũi Né

1900 m2
Đông Bắc
₫ 85.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 13300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Thị trấn Thuận Nam

13300 m2
Đông
₫ 11.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Thủy

140 m2
Tây Bắc
₫ 9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Thủy

100 m2
Đông Nam
₫ 6.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Xuân An

100 m2
Đông Nam
₫ 3.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Thủy

100 m2
Đông Nam
₫ 6.2 tỷ

05/25/2020