Mua bán đất thổ cư tại Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

1 - 15 của 149
Mua bán đất thổ cư 340 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

340 m2
₫ 350 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

200 m2
₫ 400 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 0 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

₫ 1.5 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 330 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

330 m2
₫ 360 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

200 m2
₫ 450 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 1100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

1100 m2
₫ 240 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

100 m2
₫ 495 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

150 m2
₫ 449 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

₫ 495 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

100 m2
₫ 489 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

150 m2
₫ 500 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

250 m2
₫ 400 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
₫ 1.4 tỷ

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 240 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

240 m2
Tây
₫ 480 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 460 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

460 m2
₫ 3 triệu

09/23/2020