Mua bán Đất thổ cư tại Phường Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài

1 - 15 của 160
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
₫ 789 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Tây Nam
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Đông Nam
₫ 990 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

125 m2
₫ 1.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Đông Nam
₫ 990 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

120 m2
₫ 700 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

125 m2
Đông
₫ 1.7 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

120 m2
Đông
₫ 925 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

124 m2
₫ 1.6 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

125 m2
₫ 1.1 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

130 m2
Bắc
₫ 1.2 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

110 m2
Nam
₫ 1.6 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
₫ 600 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 337 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

337 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 1800 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

1800 m2
₫ 2 tỷ

05/22/2020