Mua bán Bất động sản tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 331
Mua bán Đất thổ cư 7000 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Đồng

7000 m2
Bắc
₫ 7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

150 m2
₫ 390 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
₫ 789 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

300 m2
Đông Bắc
₫ 250 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 198 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

198 m2
₫ 7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Tây Nam
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

120 m2
₫ 490 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Đông Nam
₫ 990 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

125 m2
₫ 1.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Đông Nam
₫ 990 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

120 m2
₫ 700 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 3120 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

3120 m2
₫ 550 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

300 m2
₫ 375 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

125 m2
Đông
₫ 1.7 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

120 m2
Đông
₫ 925 triệu

05/24/2020