Mua bán đất thổ cư tại Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

1 - 15 của 126
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

110 m2
₫ 800 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

210 m2
₫ 195 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Đồng

300 m2
₫ 400 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 112.5 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

112.5 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 213 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

213 m2
₫ 195 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Đồng

₫ 292 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Đông Nam
₫ 285 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

99 m2
Đông Nam
₫ 285 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Đông Nam
₫ 285 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

150 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

144 m2
₫ 1 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

150 m2
₫ 575 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

150 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

150 m2
Tây Bắc
₫ 395 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Xã Tân Thành

200 m2
₫ 520 triệu

11/15/2019