Mua bán đất thổ cư tại Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

1 - 15 của 160
Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Xã Tân Thành

1000 m2
Đông Nam
₫ 700 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

350 m2
Đông
₫ 650 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

3000 m2
Đông Nam
₫ 570 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

1200 m2
Đông
₫ 650 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 700 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

700 m2
Đông Nam
₫ 660 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

350 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 4200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Xã Tân Thành

4200 m2
₫ 300 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Bắc
₫ 290 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

150 m2
₫ 899 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 4200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Xã Tân Thành

4200 m2
₫ 300 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

180 m2
₫ 1 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

150 m2
₫ 525 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

₫ 899 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

180 m2
₫ 1 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Thiện

126 m2
₫ 650 triệu

11/12/2019