Mua bán đất thổ cư tại Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

1 - 15 của 161
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Thiện

300 m2
₫ 400 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Thiện

150 m2
₫ 400 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 345 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

345 m2
Đông
₫ 590 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Xã Tân Thành

1000 m2
Đông Nam
₫ 700 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

3000 m2
Đông Nam
₫ 570 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

350 m2
Đông
₫ 650 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

1200 m2
Đông
₫ 650 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Xã Tân Thành

300 m2
₫ 639 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 700 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

700 m2
Đông Nam
₫ 660 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

350 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

300 m2
₫ 390 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

300 m2
₫ 600 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Phú

88 m2
₫ 1.23 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Xuân

₫ 195 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
₫ 827 triệu

12/10/2019