Mua bán đất thổ cư tại Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1 - 15 của 39
Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

150 m2
₫ 395 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Hòa

₫ 589 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

180 m2
Đông Nam
₫ 239 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

200 m2
Đông Nam
₫ 195 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

250 m2
Đông
₫ 395 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Lập

300 m2
₫ 500 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

150 m2
₫ 525 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

150 m2
₫ 400 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Đồng Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 589 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Lập

100 m2
₫ 750 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 215 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

215 m2
₫ 385 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

200 m2
Đông
₫ 195 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Tân Phước

100 m2
₫ 400 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Thuận Lợi

180 m2
Tây Nam
₫ 610 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Thuận Lợi

180 m2
Tây Nam
₫ 589 triệu

12/03/2019