Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

31 - 45 của 995
Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

150 m2
₫ 450 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 580 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

150 m2
₫ 520 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Nha Bích

200 m2
₫ 470 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 420 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

1000 m2
₫ 665 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

250 m2
₫ 790 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

500 m2
₫ 500 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

100 m2
₫ 450 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

250 m2
₫ 500 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 550 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

550 m2
₫ 1.1 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Thành Tâm

150 m2
₫ 850 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 550 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

250 m2
₫ 650 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

400 m2
₫ 620 triệu

08/06/2020