Mua bán đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

31 - 45 của 269
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

100 m2
₫ 345 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

300 m2
₫ 600 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Nha Bích

1000 m2
₫ 650 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1500 m2
₫ 750 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 650 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

1500 m2
₫ 650 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 650 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 3120 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Nha Bích

3120 m2
₫ 550 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 580 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

150 m2
₫ 460 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1200 m2
₫ 500 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 500 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

120 m2
₫ 345 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 3120 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Nha Bích

3120 m2
₫ 550 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

250 m2
₫ 450 triệu

01/11/2020