Mua bán đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 797
Mua bán Đất thổ cư 530 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

530 m2
₫ 750 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

₫ 600 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

400 m2
₫ 700 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

200 m2
₫ 500 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Thành Tâm

300 m2
₫ 520 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

200 m2
₫ 490 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

300 m2
₫ 520 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 720 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 625 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

400 m2
₫ 780 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 580 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 650 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

300 m2
₫ 620 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 628 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

300 m2
₫ 589 triệu

11/19/2019