Mua bán đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 755
TOP
Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

500 m2
₫ 780 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

175 m2
₫ 400 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

500 m2
₫ 600 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 600 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

600 m2
₫ 550 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

250 m2
₫ 540 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

100 m2
₫ 600 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

100 m2
₫ 600 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

100 m2
₫ 599 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

120 m2
₫ 550 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

100 m2
₫ 420 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

150 m2
Đông
₫ 750 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
Tây Bắc
₫ 3.5 tỷ

09/24/2020