Mua bán căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1013
Mua bán Đất thổ cư 1499 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1499 m2
₫ 550 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 470 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 580 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 580 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

150 m2
₫ 450 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 173 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

173 m2
₫ 500 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

112 m2
₫ 390 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

250 m2
₫ 500 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

85 m2
₫ 520 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

250 m2
₫ 520 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 400 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 480 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

4000 m2
Đông Nam
₫ 550 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 650 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1350 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1350 m2
₫ 570 triệu

12/10/2019