Mua bán đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 770
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

90 m2
₫ 4 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

80 m2
₫ 345 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

250 m2
₫ 750 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

100 m2
Nam
₫ 345 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 52 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 52 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

250 m2
₫ 39 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

250 m2
₫ 39 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

150 m2
Nam
₫ 500 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 185 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

185 m2
Nam
₫ 650 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

80 m2
₫ 335 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

300 m2
₫ 580 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

130 m2
₫ 450 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

100 m2
₫ 490 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

150 m2
₫ 195 triệu

11/20/2019