Mua bán đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 1586
TOP
Mua bán đất thổ cư 2200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

2200 m2
₫ 470 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

150 m2
₫ 700 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 174 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

174 m2
₫ 650 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

200 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

150 m2
₫ 690 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 1200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1200 m2
Đông
₫ 500 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

500 m2
₫ 700 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

240 m2
₫ 650 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

180 m2
Đông Nam
₫ 760 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

₫ 720 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 1530 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Long

1530 m2
₫ 539 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1000 m2
₫ 600 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 600 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

140 m2
₫ 500 triệu

10/23/2020