Mua bán đất thổ cư tại Bình Phước

1 - 15 của 680
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

80 m2
Đông Nam
₫ 827 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

80 m2
Đông Nam
₫ 827 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Nam
₫ 827 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Nam
₫ 998 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Nam
₫ 789 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

100 m2
Nam
₫ 789 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Đông Nam
₫ 285 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Đông Nam
₫ 290 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Đông Nam
₫ 335 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

100 m2
Đông Bắc
₫ 335 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 112.5 m2 tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

112.5 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

160 m2
Tây Nam
₫ 610 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

250 m2
₫ 438 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Nha Bích

120 m2
₫ 5 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bù Đăng

Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Bom Bo

120 m2
₫ 1.25 tỷ

01/15/2020