Mua bán đất thổ cư tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 15 của 372
Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

99 m2
₫ 1.55 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

₫ 4.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Định Hòa

₫ 2.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Tân An

100 m2
₫ 100 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 209 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

209 m2
₫ 2.727 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Cường

300 m2
₫ 720 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Lợi

₫ 550 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

200 m2
₫ 657 triệu

12/11/2019