Mua bán đất thổ cư tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 15 của 336
Mua bán đất thổ cư 350 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Hiệp An

350 m2
Nam
₫ 720 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 450 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Tân An

450 m2
Đông Bắc
₫ 610 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 900 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

900 m2
Bắc
₫ 920 triệu

07/27/2020

Mua bán đất thổ cư 105 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

105 m2
Tây
₫ 650 triệu

07/25/2020

Mua bán đất thổ cư 450 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Hiệp An

450 m2
Tây
₫ 1.36 tỷ

07/25/2020

Mua bán đất thổ cư 180 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

180 m2
Tây
₫ 870 triệu

07/25/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

₫ 1.8 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

100 m2
₫ 1.5 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

100 m2
₫ 1.55 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 490 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

490 m2
₫ 5.4 tỷ

09/24/2020