Mua bán Đất thổ cư tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 15 của 405
Mua bán Đất thổ cư 330 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

330 m2
Tây Bắc
₫ 640 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 147 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

147 m2
Tây
₫ 600 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Hiệp An

350 m2
Nam
₫ 720 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 162 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

162 m2
₫ 599 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

250 m2
₫ 655 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

80 m2
₫ 500 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
₫ 350 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

100 m2
₫ 650 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Lợi

108 m2
₫ 840 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 136 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

136 m2
₫ 2.5 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 1530 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Lợi

1530 m2
₫ 539 triệu

07/16/2020