Mua bán đất thổ cư tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 15 của 356
Mua bán Đất thổ cư 450 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 690 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Chánh Nghĩa

100 m2
₫ 1.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Lợi

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Định Hòa

110 m2
₫ 1 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

₫ 900 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

101 m2
₫ 1.75 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Chánh Mỹ

125 m2
₫ 1.35 tỷ

11/21/2019