Mua bán đất thổ cư tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 54
Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình Thắng

60 m2
Đông Bắc
₫ 1.74 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

60 m2
Nam
₫ 2.1 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình Thắng

100 m2
Tây Nam
₫ 35 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

60 m2
₫ 2.2 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

300 m2
₫ 6.1 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

145 m2
₫ 2.3 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 152 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

152 m2
₫ 2.4 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

105 m2
Tây Nam
₫ 4.6 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 92.5 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

92.5 m2
Đông Nam
₫ 3.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 92.5 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

92.5 m2
Đông Nam
₫ 3.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 93 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

93 m2
Đông Nam
₫ 3.2 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 92.5 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

92.5 m2
Tây Bắc
₫ 3.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 93 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

93 m2
Tây Bắc
₫ 3.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

60 m2
₫ 2.28 tỷ

01/13/2020