Mua bán đất thổ cư tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 165
Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Đông Hoà

150 m2
₫ 800 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Đông Hoà

240 m2
₫ 17 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

100 m2
₫ 570 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 213 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

213 m2
₫ 195 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 370 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

370 m2
Đông
₫ 2.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Đông Hoà

360 m2
Đông
₫ 2.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 365 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

365 m2
Đông
₫ 2.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

1000 m2
Đông
₫ 6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

300 m2
Đông
₫ 8.25 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

300 m2
Đông
₫ 8.25 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

180 m2
Đông
₫ 2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

60 m2
Tây
₫ 2.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

60 m2
Nam
₫ 2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

210 m2
Đông
₫ 4.8 tỷ

11/16/2019