Mua bán đất thổ cư tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 163
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình Thắng

300 m2
₫ 660 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1045 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

1045 m2
₫ 570 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 173 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Đông Hoà

173 m2
₫ 5.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Đông Hoà

300 m2
₫ 638 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

60 m2
Đông Nam
₫ 2.08 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

60 m2
Đông Bắc
₫ 1.59 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

130 m2
₫ 650 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

92 m2
₫ 2.76 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

₫ 690 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 323 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

323 m2
Tây Bắc
₫ 5.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

150 m2
₫ 850 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

100 m2
₫ 770 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Đông Hoà

100 m2
₫ 1.9 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 167 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

167 m2
₫ 2.75 tỷ

12/12/2019