Mua bán đất thổ cư tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

1 - 15 của 984
Mua bán Đất thổ cư 450 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Uyên Hưng

450 m2
₫ 550 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Vĩnh Tân

75 m2
₫ 620 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Vĩnh Tân

75 m2
₫ 480 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Tân Mỹ

300 m2
₫ 1.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Đất Cuốc

100 m2
₫ 600 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 650 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 620 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

70 m2
₫ 987 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

75 m2
₫ 800 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

40 m2
₫ 994 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
Tây
₫ 900 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Vĩnh Tân

80 m2
₫ 530 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Đất Cuốc

98 m2
₫ 588 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

60 m2
₫ 490 triệu

12/07/2019