Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phú Giáo, Bình Dương

1 - 15 của 55
Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã An Bình

600 m2
₫ 820 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Thị trấn Phước Vĩnh

126 m2
₫ 390 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Tân Hiệp

300 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Phước Sang

300 m2
₫ 750 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Phước Hòa

75 m2
₫ 500 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1072 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Thị trấn Phước Vĩnh

1072 m2
₫ 500 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Phước Hòa

100 m2
₫ 250 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã An Bình

300 m2
₫ 500 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã An Long

360 m2
₫ 690 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã An Thái

300 m2
₫ 1.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 276 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Phước Hòa

276 m2
Đông Nam
₫ 1.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 198 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Phước Hòa

198 m2
₫ 645 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Tam Lập

300 m2
₫ 690 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Xã Phước Sang

360 m2
₫ 880 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phú Giáo

Bình Dương, Huyện Phú Giáo, Thị trấn Phước Vĩnh

300 m2
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019