Mua bán đất thổ cư tại Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

1 - 15 của 108
Mua bán Đất thổ cư 1300 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Hòa

1300 m2
₫ 449 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Tân

225 m2
Tây Nam
₫ 385 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Định An

1000 m2
₫ 298 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Tân

1000 m2
Tây Nam
₫ 410 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Hòa

1000 m2
Đông
₫ 449 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Đinh Hiệp

230 m2
₫ 400 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Thị trấn Dầu Tiếng

300 m2
₫ 789 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Hòa

1000 m2
Đông
₫ 420 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Hòa

1000 m2
Đông
₫ 420 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Định Thành

1000 m2
₫ 295 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 999 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Tân

999 m2
₫ 569 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Tân

1200 m2
₫ 455 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Thị trấn Dầu Tiếng

300 m2
₫ 676 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1400 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Minh Hòa

1400 m2
₫ 449 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 5000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Thị trấn Dầu Tiếng

5000 m2
₫ 3.2 tỷ

12/10/2019