Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 874
Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

180 m2
₫ 850 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 675 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
Đông
₫ 1.25 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100.5 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

₫ 800 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
Tây
₫ 598 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã An Điền

100 m2
Tây Bắc
₫ 600 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

360 m2
₫ 1.9 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 1.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

₫ 2.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

300 m2
₫ 690 triệu

12/11/2019