Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 873
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Chánh Phú Hòa

300 m2
₫ 770 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

125 m2
₫ 625 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Hòa Lợi

70 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Hòa Lợi

100 m2
₫ 560 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

100 m2
₫ 585 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

200 m2
₫ 1.9 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 185 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

185 m2
₫ 625 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

180 m2
₫ 815 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

100 m2
₫ 680 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

₫ 770 triệu

12/12/2019