Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 972
TOP
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

300 m2
₫ 650 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

150 m2
₫ 1.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 1.32 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
Đông Nam
₫ 1.77 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Chánh Phú Hòa

150 m2
₫ 739 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Chánh Phú Hòa

80 m2
Đông Nam
₫ 599 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
Bắc
₫ 1.12 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 620 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã An Tây

620 m2
Đông Nam
₫ 4.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Hòa Lợi

100 m2
₫ 1.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

150 m2
₫ 2.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 463 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

463 m2
₫ 690 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Lai Uyên

150 m2
₫ 450 triệu

07/04/2020