Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 840
Mua bán đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

300 m2
₫ 590 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

300 m2
₫ 650 triệu

08/15/2020

Mua bán đất thổ cư 450 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

450 m2
₫ 600 triệu

08/15/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Cây Trường

250 m2
₫ 385 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

100 m2
₫ 1.4 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

₫ 1.05 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

100 m2
Đông
₫ 680 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

100 m2
₫ 750 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

100 m2
₫ 800 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

100 m2
₫ 740 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

90 m2
₫ 1.05 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

90 m2
Đông
₫ 1.05 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

90 m2
Đông
₫ 1.05 tỷ

09/24/2020