Mua bán biệt thự tại Cần Thơ

1 - 15 của 870
Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

1200 m2
₫ 580 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 600 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 760 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

200 m2
₫ 1.05 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 1.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 550 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

106 m2
₫ 600 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 415 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

₫ 450 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 149 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

149 m2
₫ 670 triệu

12/10/2019