Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 903
Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

360 m2
₫ 590 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

140 m2
₫ 820 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 1.17 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

300 m2
₫ 690 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Hòa Lợi

300 m2
₫ 670 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

300 m2
₫ 880 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Hòa Lợi

360 m2
₫ 890 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

180 m2
₫ 890 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

300 m2
₫ 790 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

₫ 790 triệu

12/13/2019