Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

1 - 15 của 573
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 550 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

140 m2
₫ 420 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Long Nguyên

75 m2
₫ 540 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 680 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 666 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

1100 m2
₫ 1.4 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 590 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 297 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

297 m2
₫ 560 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 198 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

198 m2
₫ 500 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

160 m2
₫ 430 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 580 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 580 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 580 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

72 m2
₫ 589 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Hưng

₫ 380 triệu

12/11/2019