Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

1 - 15 của 572
Mua bán Đất thổ cư 1006 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

1006 m2
₫ 650 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 998 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

998 m2
₫ 600 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Đông Nam
₫ 568 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 489 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

1000 m2
₫ 1.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

₫ 668 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Tân Hưng

150 m2
₫ 620 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1023 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

1023 m2
₫ 573 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Hưng

₫ 380 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Đông Nam
₫ 568 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

150 m2
₫ 650 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 599 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

125 m2
₫ 650 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Nam
₫ 399 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Đông
₫ 599 triệu

12/13/2019