Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

1 - 15 của 26
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Bùi Thị Xuân

90 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Đống Đa

100 m2
₫ 1.25 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

108 m2
Đông Nam
₫ 1.52 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Trần Phú

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

71 m2
Đông
₫ 1.499 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Bùi Thị Xuân

50 m2
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

₫ 4.05 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

108 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

108 m2
Đông Nam
₫ 2.7 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

130 m2
₫ 2.08 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
Đông
₫ 19 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.05 tỷ

12/02/2019