Mua bán đất thổ cư tại Bình Định

1 - 15 của 69
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
Đông Bắc
₫ 980 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Bùi Thị Xuân

90 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Đống Đa

100 m2
₫ 1.25 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

108 m2
Đông Nam
₫ 1.52 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

₫ 1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Trần Phú

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

71 m2
Đông
₫ 1.499 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Bùi Thị Xuân

50 m2
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Bình Định

125 m2
Đông Bắc
₫ 1.65 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Bình Định

125 m2
Đông Bắc
₫ 1.59 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Bình Định

125 m2
Đông Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/07/2019