Mua bán Đất thổ cư tại Bến Tre, Bến Tre

1 - 15 của 47
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

300 m2
Đông
₫ 1.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Mỹ Thạnh An

112 m2
₫ 680 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 431 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường 7

431 m2
₫ 8.6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

103 m2
₫ 430 triệu

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường 7

126 m2
₫ 1.07 tỷ

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Phú Khương

100 m2
₫ 645 triệu

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường 5

100 m2
₫ 850 triệu

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 390 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Phú Hưng

390 m2
₫ 740 triệu

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

300 m2
Đông
₫ 1.2 tỷ

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Phú Nhuận

120 m2
₫ 700 triệu

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Phú Nhuận

120 m2
₫ 650 triệu

07/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Mỹ Thạnh An

150 m2
₫ 1.16 tỷ

07/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

105 m2
₫ 420 triệu

07/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 138 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Bình Phú

138 m2
₫ 470 triệu

07/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

102 m2
₫ 370 triệu

07/01/2020