Mua bán đất thổ cư tại Bến Tre

1 - 15 của 15
Mua bán Đất thổ cư 3700 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Xã An Khánh

3700 m2
₫ 2.1 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 8000 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Xã Tam Phước

8000 m2
Đông Nam
₫ 5.2 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Xã Tam Phước

4000 m2
Đông Nam
₫ 3.4 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

100 m2
₫ 6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Mỹ Thạnh An

92 m2
₫ 400 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường 1

₫ 1.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Thạnh Phú

Bến Tre, Huyện Thạnh Phú, Thị Trấn Thạnh Phú

₫ 1.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 108.5 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Bình Phú

108.5 m2
₫ 450 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Xã Hữu Định

81 m2
₫ 275 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 109 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Bình Phú

109 m2
Bắc
₫ 280 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 17000 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Xã Tam Phước

17000 m2
Đông Nam
₫ 13.6 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 470 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Châu Thành

470 m2
₫ 7.9 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

100 m2
₫ 170 triệu

12/23/2017

Mua bán Đất thổ cư 388 m2 tại Huyện Châu Thành

Bến Tre, Huyện Châu Thành, Xã Phú An Hòa

388 m2
₫ 365 triệu

09/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

100 m2
₫ 110 triệu

10/29/2016