Mua bán đất thổ cư tại Bắc Ninh

1 - 15 của 24
Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vạn An

85 m2
₫ 2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 116 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đồng Kỵ

116 m2
Tây Bắc
₫ 2.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Yên Trung

100 m2
₫ 1.1 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 30000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Đại Đồng Thành

30000 m2
₫ 250 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Giang

100 m2
₫ 1.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Giang

₫ 1.343 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

110 m2
₫ 2.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Đình Tổ

81 m2
₫ 600 triệu

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 97.5 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Đa

97.5 m2
Nam
₫ 994 triệu

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Đình Tổ

115 m2
₫ 977 triệu

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Giang

100 m2
₫ 1.2 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Giang

100 m2
₫ 1.2 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phù Lương

1000 m2
₫ 3 tỷ

11/24/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Tân Chi

81 m2
₫ 648 triệu

11/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

72 m2
Tây Nam
₫ 1.05 tỷ

10/09/2017