Mua bán đất thổ cư tại Bắc Giang

1 - 10 của 10
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.05 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Mỹ Độ

98 m2
₫ 645 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 78 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Nội Hoàng

78 m2
Tây Bắc
₫ 400 triệu

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Huyện Lục Nam

Bắc Giang, Huyện Lục Nam, Thị Trấn Lục Nam

92 m2
Đông Bắc
₫ 920 triệu

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 92.4 m2 tại Huyện Lạng Giang

Bắc Giang, Huyện Lạng Giang, Xã Dĩnh Trì

92.4 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Tân Yên

Bắc Giang, Huyện Tân Yên, Xã Cao Thượng

120 m2

11/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Tân Yên

Bắc Giang, Huyện Tân Yên, Thị Trấn Cao Thượng

90 m2
₫ 630 triệu

11/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

72 m2
Đông

10/27/2016

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

72 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

10/27/2016

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Mỹ Độ

75 m2
₫ 530 triệu

01/05/2016