Mua bán đất thổ cư tại Tp. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 101
Mua bán Đất thổ cư 264 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

264 m2
₫ 1.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 340 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

340 m2
Đông Nam
₫ 3.4 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

120 m2
Tây Nam
₫ 1.32 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 390 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

390 m2
Đông Nam
₫ 3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 445 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

445 m2
Tây Nam
₫ 2.7 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 428 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Hương

428 m2
Đông Nam
₫ 5.35 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

500 m2
Tây Nam
₫ 3 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

100 m2
₫ 325 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

100 m2
₫ 650 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 1.1 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 471 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

471 m2
Đông Nam
₫ 3 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

500 m2
Tây Nam
₫ 3 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 245 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

245 m2
Đông Bắc
₫ 4.5 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Kim Dinh

4000 m2
₫ 70 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

100 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

01/11/2020