Mua bán Đất thổ cư tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 5408
Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

108 m2
Tây Bắc
₫ 5.9 tỷ

07/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 2200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

2200 m2
Tây
₫ 3.3 tỷ

07/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 266 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

266 m2
Đông Nam
₫ 9.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 223 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

223 m2
Đông Nam
₫ 16.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

100 m2
₫ 7.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

61 m2
Đông Nam
₫ 3.95 tỷ

07/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

600 m2
₫ 38.575 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 239 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

239 m2
Đông Bắc
₫ 15.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

64 m2
Đông Nam
₫ 3.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

150 m2
Đông Nam
₫ 18 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

63 m2
Tây Nam
₫ 2.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

85 m2
Tây
₫ 5.4 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

67 m2
Tây Bắc
₫ 2.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

100 m2
Đông Bắc
₫ 3.15 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

67 m2
Tây Bắc
₫ 2.85 tỷ

07/04/2020