Mua bán Đất thổ cư tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 5479
Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

600 m2
₫ 38.575 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 239 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

239 m2
Đông Bắc
₫ 15.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

64 m2
Đông Nam
₫ 3.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

150 m2
Đông Nam
₫ 18 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

63 m2
Tây Nam
₫ 2.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

85 m2
Tây
₫ 5.4 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

67 m2
Tây Bắc
₫ 2.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

100 m2
Đông Bắc
₫ 3.15 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

67 m2
Tây Bắc
₫ 2.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

100 m2
Đông Bắc
₫ 3.45 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

85 m2
Tây Bắc
₫ 3.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

210 m2
Đông Nam
₫ 7.6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 1464 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

1464 m2
Đông Nam
₫ 52 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 266 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

266 m2
Đông Bắc
₫ 14.6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

117 m2
Đông Nam
₫ 4.5 tỷ

07/04/2020