Mua bán đất thổ cư tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 2862
Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

105 m2
₫ 13 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

200 m2
₫ 14.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 11 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 85.3 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

85.3 m2
₫ 4.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

225 m2
₫ 9.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

175 m2
₫ 6.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

80 m2
₫ 4.85 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

80 m2
₫ 4.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

68 m2
₫ 7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

130 m2
₫ 22.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 169 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 18 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

200 m2
₫ 2.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

48 m2
₫ 2.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 6.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 228 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Rạch Dừa

228 m2
₫ 7.5 tỷ

02/21/2020