Mua bán Đất thổ cư tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 5385
Mua bán Đất thổ cư 3580 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

3580 m2
₫ 64.44 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 490 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

490 m2
₫ 115.15 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

100 m2
₫ 1.2 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 738 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

738 m2
Tây Nam
₫ 28 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

90 m2
Đông Bắc
₫ 5.7 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 219 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

219 m2
Tây Nam
₫ 18 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

117 m2
Đông Nam
₫ 4.5 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

230 m2
Đông Nam
₫ 24 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

80 m2
Đông Bắc
₫ 5.2 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 223 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

223 m2
Đông Bắc
₫ 11 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 46.6 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

46.6 m2
Tây Bắc
₫ 3.1 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 109 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

109 m2
Tây Nam
₫ 5.45 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

40 m2
Tây Bắc
₫ 3.5 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 837 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

837 m2
Tây Nam
₫ 87.885 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 77.4 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

77.4 m2
Tây Bắc
₫ 3 tỷ

07/07/2020