Mua bán đất thổ cư tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 2447
Mua bán Đất thổ cư 1025 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

1025 m2
₫ 131 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

54 m2
Đông Nam
₫ 2.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

106 m2
Tây Bắc
₫ 5.2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

64 m2
Đông Nam
₫ 3.85 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

115 m2
Tây Nam
₫ 11.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 202 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

202 m2
Tây Nam
₫ 21.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

800 m2
₫ 52 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

90 m2
Tây Nam
₫ 5.6 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

115 m2
Tây Nam
₫ 11.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

140 m2
Tây Nam
₫ 11.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

320 m2
Đông Nam
₫ 22.4 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

140 m2
Tây Nam
₫ 11.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

400 m2
Tây Bắc
₫ 30 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 202 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

202 m2
Tây Nam
₫ 21.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 148.5 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

148.5 m2
Đông Nam
₫ 6.1 tỷ

11/19/2019