Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 356
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 850 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

105 m2
₫ 550 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 330 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã Tam Phước

330 m2
₫ 1.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

100 m2
₫ 1.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

110 m2
₫ 920 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 560 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

112 m2
Tây Nam
₫ 650 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

100 m2
₫ 950 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 1 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 1 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

100 m2
₫ 1.35 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

102 m2
₫ 1 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

145 m2
₫ 500 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

150 m2
₫ 500 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 450 triệu

05/27/2020