Mua bán nhà tại Phường 01, Quận 8

1 - 15 của 122
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

100 m2
₫ 930 triệu

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

100 m2
₫ 930 triệu

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 34300 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã Phước Tỉnh

34300 m2

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 2080 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

2080 m2
Đông Nam
₫ 19.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 5700 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

5700 m2
₫ 50 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 5700 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

5700 m2
₫ 50 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

100 m2
₫ 930 triệu

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

100 m2
₫ 1 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

108 m2
₫ 1.08 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

150 m2
₫ 1.65 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

110 m2
₫ 1.1 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

250 m2
₫ 2.5 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 11.7 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

115 m2
₫ 1.32 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 1.4 tỷ

01/17/2020