Mua bán đất thổ cư tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 160
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

90 m2
Nam
₫ 1.1 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

100 m2
Tây Bắc
₫ 1 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

250 m2
₫ 859 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

150 m2
₫ 819 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 286 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

286 m2
₫ 2.288 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

320 m2
₫ 780 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

200 m2
₫ 920 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 940 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

940 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

75 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

440 m2
₫ 3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 111 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

111 m2
₫ 1.033 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

₫ 2.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 2500 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

2500 m2
₫ 550 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

110 m2
₫ 990 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

110 m2
₫ 990 triệu

12/12/2019