Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 206
TOP
Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

120 m2
₫ 1.4 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 1.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

130 m2
₫ 1.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

90 m2
₫ 990 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã Tam Phước

100 m2
₫ 700 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

90 m2
₫ 990 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 1.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 800 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

100 m2
₫ 955 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

90 m2
₫ 650 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 650 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

140 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

80 m2
₫ 1.3 tỷ

07/04/2020