Mua bán đất thổ cư tại An Giang

31 - 45 của 53
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

90 m2
₫ 1.166 tỷ

12/5/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

90 m2
Tây Nam
₫ 950 triệu

12/4/2017

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

145 m2
Đông Bắc
₫ 4.4 tỷ

12/3/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

90 m2
₫ 880 triệu

11/1/2017

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

80 m2
₫ 880 triệu

10/3/2017

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

80 m2
₫ 880 triệu

10/3/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

90 m2
₫ 880 triệu

7/14/2017

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Quý

80 m2
₫ 1.278 tỷ

7/13/2017

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Quý

80 m2
₫ 1.278 tỷ

7/5/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

90 m2
₫ 800 triệu

3/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

82 m2
Đông
₫ 1.1 tỷ

3/10/2017

Mua bán Đất thổ cư 82.5 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

82.5 m2
₫ 692 triệu

2/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

56 m2
Đông Nam
₫ 670 triệu

12/2/2016

Mua bán Đất thổ cư 1080 m2 tại Huyện Châu Phú

An Giang, Huyện Châu Phú, Xã Vĩnh Thạnh Trung

1080 m2
Đông Nam
₫ 3.5 tỷ

9/22/2016

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

90 m2
₫ 500 triệu

8/1/2016