Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Long Xuyên, An Giang

1 - 15 của 25
Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

81 m2
Tây Bắc
₫ 1.55 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 312 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

312 m2
Đông Nam
₫ 1.092 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 97 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

97 m2
₫ 1.65 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

114 m2
Tây Bắc
₫ 21.5 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

148 m2
Bắc
₫ 3.2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

160 m2
Đông Nam
₫ 3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

80 m2
Tây Nam
₫ 1.52 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 210.6 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

210.6 m2
Tây Nam
₫ 2.75 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

79 m2
Đông Bắc
₫ 1.99 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Đông Xuyên

100 m2
₫ 790 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Đông Xuyên

80 m2
₫ 900 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Xuyên

130 m2
₫ 1.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Xuyên

105 m2
₫ 890 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Thạnh

80 m2
₫ 650 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

110 m2
Nam
₫ 1.2 tỷ

11/12/2019