Mua bán Đất nông nghiệp tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 29
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

1000 m2
Tây Nam
₫ 20 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3700 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

3700 m2
₫ 55 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1021 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1021 m2
₫ 12 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 114 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

114 m2
₫ 1.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1775 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1775 m2
Tây Nam
₫ 17.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1400 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1400 m2
Đông Nam
₫ 9.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1400 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1400 m2
Đông Nam
₫ 9.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1360 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1360 m2
Đông Nam
₫ 16.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1800 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1800 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 400 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

400 m2
₫ 10 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 160 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Bình

160 m2
₫ 640 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1800 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

1800 m2
Đông Nam
₫ 4.5 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1540 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

1540 m2
Nam
₫ 6.93 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1013 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ

1013 m2
Bắc
₫ 5.5 tỷ

05/20/2020