Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 27
Mua bán Đất nông nghiệp 50 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

50 m2
₫ 680 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2412 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2412 m2
Tây Nam
₫ 15 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1930 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1930 m2
Tây Nam
₫ 9.6 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 7672 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

7672 m2
Bắc
₫ 23 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 524 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

524 m2
Tây Bắc
₫ 3 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

₫ 6.5 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1407 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1407 m2
Tây
₫ 6.6 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 860 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

860 m2
Đông Bắc
₫ 6.2 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5339 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

5339 m2
Nam
₫ 18.7 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3894 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

3894 m2
Tây Bắc
₫ 17.912 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 868 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

868 m2
Đông Bắc
₫ 6 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2124 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2124 m2
Đông Bắc
₫ 11.5 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1950 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1950 m2
₫ 15.5 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1105 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1105 m2
Tây Bắc
₫ 4 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2953 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2953 m2
Nam
₫ 9.5 tỷ

01/14/2020