Mua bán Đất nông nghiệp tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 27
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

1000 m2
Đông Nam
₫ 3.2 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 12228 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

12228 m2
₫ 30 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2551 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

2551 m2
₫ 5.1 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

3000 m2
₫ 12 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5600 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

5600 m2
₫ 15 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1396 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1396 m2
Tây Bắc
₫ 5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 7672 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

7672 m2
Bắc
₫ 23 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1080 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1080 m2
₫ 6.6 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1325 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1325 m2
Tây Nam
₫ 6.7 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2884 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2884 m2
Đông Nam
₫ 20.2 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2580 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2580 m2
Đông
₫ 11.6 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1930 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1930 m2
Tây Nam
₫ 9.6 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4860 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

4860 m2
Tây Nam
₫ 14.6 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1020 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1020 m2
₫ 8.2 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

5000 m2
₫ 14 tỷ

08/04/2020