Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 49
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

1000 m2
Đông Nam
₫ 3.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

500 m2
₫ 550 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9380 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

9380 m2
₫ 71 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10600 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Ðông Thạnh

10600 m2
Đông Nam
₫ 180 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 126 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Ðông Thạnh

126 m2
Bắc
₫ 700 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1818 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

1818 m2
₫ 1.454 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2412 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2412 m2
Tây Nam
₫ 15 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1752 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1752 m2
Nam
₫ 7.85 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7676 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

7676 m2
₫ 11.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1440 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

1440 m2
₫ 5.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4200 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

4200 m2
Đông Nam
₫ 17 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4860 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

4860 m2
Tây Nam
₫ 14.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5590 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

5590 m2
Đông Bắc
₫ 16.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

4000 m2
₫ 12 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2.100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2.100 m2
Tây Bắc
₫ 13.5 tỷ

12/06/2019