Mua bán Đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 37
Mua bán Đất nông nghiệp 151 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

151 m2
₫ 1.5 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi

100 m2
₫ 365 triệu

07/07/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.35 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.3 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.3 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 350 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

350 m2
₫ 670 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

500 m2
₫ 800 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

500 m2
₫ 1.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

07/03/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 734 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phước Thạnh

734 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

07/03/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 400 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

400 m2
Nam
₫ 500 triệu

07/03/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3175 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

3175 m2
₫ 4.762 tỷ

07/03/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2117 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2117 m2
₫ 3 tỷ

07/02/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2000 m2
₫ 2.2 tỷ

07/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2000 m2
₫ 2.2 tỷ

07/01/2020