Mua bán nhà tại Quảng Bình

61 - 75 của 78
Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

100 m2
Đông Nam
₫ 2.7 tỷ

10/30/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1100 m2
₫ 2.1 tỷ

10/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 330 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

330 m2
₫ 3300 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 250 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

250 m2
Đông Bắc
₫ 3.2 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

100 m2
₫ 1.6 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 495 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

495 m2
Đông Bắc
₫ 6.5 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 136 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

136 m2
Tây Bắc
₫ 1.6 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 225 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

225 m2
Đông
₫ 3.8 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 18000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

18000 m2
₫ 32.4 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 320 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

320 m2
Tây Bắc
₫ 2.6 tỷ

10/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

5800 m2
₫ 2.1 tỷ

10/26/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 1.3 tỷ

10/25/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 2.1 tỷ

10/25/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 26000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

26000 m2
₫ 8 tỷ

10/25/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi

100 m2
₫ 300 triệu

8/14/2018