Cho thuê nhà tại Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

1 - 7 của 7
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.35 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1980 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1980 m2
₫ 3560 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4225 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

4225 m2
₫ 4.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

10000 m2
₫ 7 tỷ

11/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8885 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

8885 m2
₫ 2.95 tỷ

11/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.3 tỷ

11/05/2019