Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 66
Chính chủ cần bán đất vườn tại đường Sông lu 2.

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú

1811 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1980 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1980 m2
₫ 3560 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

2000 m2
₫ 990 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

2000 m2
₫ 968 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 516 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

516 m2
₫ 840 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 807 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã An Nhơn Tây

807 m2
₫ 4.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3023 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

3023 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 483 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

483 m2
Đông Nam
₫ 1.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 19600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

19600 m2
₫ 54.88 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thông Hội

100 m2
₫ 500 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 18000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

18000 m2
₫ 28.8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2685 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2685 m2
₫ 3.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3846 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

3846 m2
₫ 7.3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3400 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

3400 m2
₫ 4.6 tỷ

11/18/2019