Mua bán Đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 68
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.3 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

1000 m2
₫ 1.8 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 3.3 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2117 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2117 m2
₫ 3 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

2100 m2
Đông Nam
₫ 8.5 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3175 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

3175 m2
₫ 4.762 tỷ

07/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1000 m2
₫ 1 tỷ

07/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 222 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

222 m2
Nam
₫ 408 triệu

07/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 515 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

515 m2
₫ 1.3 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2000 m2
₫ 2.2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1000 m2
₫ 1.8 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2000 m2
₫ 2.2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1024 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1024 m2
₫ 1.8 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1328 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1328 m2
₫ 3.2 tỷ

07/14/2020