Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 40
Mua bán Đất nông nghiệp 2751.5 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phước Hiệp

2751.5 m2
₫ 13 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 7000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

7000 m2
Đông Nam
₫ 14 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

5600 m2
Đông Nam
₫ 12.3 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 483 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

483 m2
Đông Nam
₫ 1.7 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

4800 m2
₫ 16.8 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 8885 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

8885 m2
₫ 2.95 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1000 m2
Đông Nam
₫ 1.85 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

5600 m2
Đông Nam
₫ 12.3 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 12950 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã An Phú

12950 m2
₫ 10.3 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 504 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

504 m2
₫ 840 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 1.29 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

500 m2
₫ 900 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

500 m2
₫ 1.85 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5310 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

₫ 15 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2271 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

2271 m2
₫ 2.5 tỷ

01/12/2020