Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 72
Mua bán Đất nông nghiệp 4800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

4800 m2
₫ 16.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

5600 m2
Đông Nam
₫ 12.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5300 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

5300 m2
Nam
₫ 15 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi

100 m2
₫ 365 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3023 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

3023 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3400 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

3400 m2
₫ 4.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 11500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

11500 m2
₫ 2.2 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1770 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1770 m2
₫ 3.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1740 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phạm Văn Cội

1740 m2
₫ 3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4225 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

4225 m2
₫ 4.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

₫ 2.1 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

10500 m2
₫ 10 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

2000 m2
₫ 990 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 695 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

695 m2
₫ 1.4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 501 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

501 m2
₫ 950 triệu

12/04/2019