Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 68
ĐẤT TRUNG AN CỦ CHI GIÁ BAO RẺ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

15510 m2
₫ 5.74 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 504 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

504 m2
₫ 840 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

500 m2
Đông Bắc
₫ 500 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

500 m2
₫ 850 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

500 m2
₫ 1.85 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

500 m2
₫ 1.7 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

2000 m2
₫ 968 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1980 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1980 m2
₫ 3560 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2271 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

2271 m2
₫ 2.5 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

10000 m2
₫ 7 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 1.3 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1120 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

₫ 2.1 tỷ

11/8/2019