Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 67
Chính chủ cần bán đất vườn tại đường Sông lu 2.

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú

1811 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 483 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

483 m2
Đông Nam
₫ 1.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 19600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

19600 m2
₫ 54.88 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thông Hội

100 m2
₫ 500 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 18000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

18000 m2
₫ 28.8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2685 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

2685 m2
₫ 3.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3846 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

3846 m2
₫ 7.3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3400 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

3400 m2
₫ 4.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3300 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

3300 m2
₫ 4.1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1740 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phạm Văn Cội

1740 m2
₫ 3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1825 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

1825 m2
₫ 4.9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phạm Văn Cội

1000 m2
₫ 4.2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2924 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phạm Văn Cội

2924 m2
₫ 6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4225 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

4225 m2
₫ 4.5 tỷ

11/18/2019