Mua bán Đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 62
Mua bán Đất nông nghiệp 2271 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

2271 m2
₫ 2.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

₫ 9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 300 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

300 m2
₫ 15 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5310 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

₫ 15 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

₫ 3.05 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

3500 m2
₫ 7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

₫ 2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 526 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

526 m2
₫ 1.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 572 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

572 m2
₫ 2.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phạm Văn Cội

1000 m2
₫ 4.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4225 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

4225 m2
₫ 4.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Phường Phước Vĩnh An

4000 m2
₫ 6 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 452 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

₫ 1.85 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1495 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1495 m2
₫ 2.6 tỷ

05/25/2020