Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 67
Mua bán Đất nông nghiệp 780 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

780 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 5.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 448 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

₫ 3.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 156 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

156 m2
₫ 565 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 26000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

26000 m2
₫ 8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 2.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 1.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

5800 m2
₫ 2.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 250 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

250 m2
₫ 1.2 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1806 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung An

1806 m2
₫ 2.1 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

1000 m2
Đông Nam
₫ 2.1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

1000 m2
₫ 1.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

500 m2
₫ 850 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4094 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

4094 m2
₫ 6.4 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1900 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

1900 m2
Đông Nam
₫ 5.4 tỷ

11/12/2019