Mua bán Đất nông nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 280
Mua bán Đất nông nghiệp 255 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 16

255 m2
₫ 300 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 71 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

71 m2
Đông Bắc
₫ 2.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1128 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Long Thới

1128 m2
₫ 3.384 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2551 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

2551 m2
₫ 5.1 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2161 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

2161 m2
₫ 4.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 51000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

51000 m2
₫ 320 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1015 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

1015 m2
₫ 5.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 520 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Hiệp Phước

520 m2
₫ 3.9 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 625 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

625 m2
₫ 600 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 551 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

551 m2
₫ 760 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 400 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

400 m2
₫ 800 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 48 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

48 m2
₫ 230 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 48 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

48 m2
₫ 390 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 400 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

400 m2
₫ 10 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 8900 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Hiệp Phước

8900 m2
₫ 11.138 tỷ

07/08/2020