Mua bán đất nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 15
Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

100 m2
₫ 1.2 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 12

2500 m2
₫ 9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 381 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

381 m2
Bắc
₫ 2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

1100 m2
Tây Nam
₫ 11.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1486 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

1486 m2
Đông Nam
₫ 14.86 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2871 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

2871 m2
₫ 43 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 12000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 1

₫ 16 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5934 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Trường

5934 m2
Tây
₫ 6 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2871 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

2871 m2
₫ 43 tỷ

11/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

100 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

11/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 490 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

490 m2
₫ 1.9 tỷ

11/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 450 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

450 m2
Nam
₫ 1.35 tỷ

10/07/2017

Mua bán Đất nông nghiệp 689 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

689 m2
Bắc
₫ 2.45 tỷ

10/07/2017

Mua bán Đất nông nghiệp 1200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

1200 m2
Tây Bắc
₫ 4.2 tỷ

07/24/2017

Mua bán Đất nông nghiệp 370 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

370 m2
Đông Bắc
₫ 1.7 tỷ

07/03/2017