Mua bán Đất nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 111
Mua bán Đất nông nghiệp 240 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

240 m2
Tây Bắc
₫ 1.1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Tà Nung

2000 m2
Tây Nam
₫ 5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 8500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

8500 m2
₫ 27.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

2000 m2
₫ 4.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 9800 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

9800 m2
₫ 10.95 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 330 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

330 m2
Đông Bắc
₫ 6.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3327 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

3327 m2
Tây Nam
₫ 23.289 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

200 m2
Bắc
₫ 2.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 554 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

554 m2
Đông
₫ 4.44 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 110 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

110 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1344 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

1344 m2
Đông Bắc
₫ 14.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 600 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

600 m2
Đông Bắc
₫ 1.9 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3175 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Tà Nung

3175 m2
Tây Bắc
₫ 14 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

200 m2
Tây Nam
₫ 2.4 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

200 m2
Tây Nam
₫ 2.4 tỷ

05/23/2020