Mua bán đất nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 28
Mua bán Đất nông nghiệp 1100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

1100 m2
Tây Nam
₫ 11.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1486 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

1486 m2
Đông Nam
₫ 14.86 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

100 m2
₫ 1.2 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2871 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

2871 m2
₫ 43 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 12000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 1

₫ 16 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5934 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Trường

5934 m2
Tây
₫ 6 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

3200 m2
₫ 6.9 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2871 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

2871 m2
₫ 43 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

100 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 490 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

490 m2
₫ 1.9 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

6500 m2
₫ 17 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6851 ha tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Tà Nung

6851 m2
Tây Bắc
₫ 9.9 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 381 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

381 m2
Bắc
₫ 2 tỷ

11/2/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

6500 m2
Tây Bắc
₫ 19.5 tỷ

11/1/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 12

3000 m2
Tây
₫ 1.6 tỷ

10/31/2019