Mua bán Đất nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 74
Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

90 m2
₫ 72 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

4000 m2
₫ 9 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

100 m2
₫ 1.1 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

500 m2
Đông Bắc
₫ 1.7 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

2000 m2
₫ 4.4 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 8500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

8500 m2
₫ 27.5 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

2000 m2
₫ 30 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 507 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

507 m2
Đông Nam
₫ 3.5 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1901 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Trường

1901 m2
Đông Nam
₫ 2.6 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 6254 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Trường

6254 m2
Đông Nam
₫ 1.3 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 201 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

201 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 3000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

3000 m2
₫ 12.8 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 285 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

285 m2
₫ 1.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

100 m2
₫ 1.2 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

500 m2
₫ 2.2 tỷ

08/05/2020