Mua bán bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 28
Mua bán Đất nông nghiệp 3500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

3500 m2
₫ 21 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 146 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

₫ 7.3 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2049 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

2049 m2
₫ 7.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1004 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

1004 m2
₫ 3.5 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 180 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

180 m2
Bắc
₫ 2 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1486 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

1486 m2
Đông Nam
₫ 14.86 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

1100 m2
Tây Nam
₫ 11.5 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1120 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

1120 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

6000 m2
₫ 25 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1515 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

1515 m2
Đông Nam
₫ 12 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

₫ 25 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 12

2500 m2
₫ 9 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

100 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4302 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

4302 m2
Bắc
₫ 39 tỷ

11/26/2019