Mua bán đất nông nghiệp tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 14 của 14
Mua bán Đất nông nghiệp 8000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

8000 m2
₫ 10 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 11000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

11000 m2
₫ 150 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8060 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

₫ 12 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

8000 m2
₫ 12 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 210.000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

210.000 m2
Đông
₫ 44 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Lương

200 m2
₫ 350 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

₫ 2.7 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

200 m2
₫ 1.1 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 ha tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

₫ 1.1 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

1000 m2
Tây Bắc
₫ 3 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

200 m2
Đông Bắc
₫ 1.1 tỷ

11/3/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 24000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

24000 m2
Nam
₫ 13.2 tỷ

11/3/2019