Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

1 - 15 của 30
Mua bán Đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
Đông Nam
₫ 14 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 26000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

26000 m2
₫ 800 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
Đông Bắc
₫ 800 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 14 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
₫ 1.2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
₫ 1.2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 14 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
₫ 1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

₫ 1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2600 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

2600 m2
₫ 800 triệu

12/02/2019