Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

1 - 12 của 12
Mua bán đất nông nghiệp 7271 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Sơn

7271 m2
₫ 410 triệu

09/25/2020

Mua bán đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

10000 m2
₫ 1.15 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Thọ

2000 m2
₫ 1.55 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 35000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Phước

35000 m2
₫ 1.75 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 7 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1600 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Lộc

1600 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

09/19/2020

Mua bán đất nông nghiệp 15303 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Xuân

15303 m2
₫ 910 triệu

09/17/2020

Mua bán đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh An

10000 m2
Nam
₫ 1.5 tỷ

09/16/2020

Mua bán đất nông nghiệp 60000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Tân

60000 m2
₫ 3.9 tỷ

09/13/2020

Mua bán đất nông nghiệp 23000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Thượng

23000 m2
Đông Nam
₫ 67 triệu

08/20/2020