Mua bán đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

1 - 15 của 40
Mua bán đất nông nghiệp 7271 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Sơn

7271 m2
₫ 410 triệu

09/25/2020

Mua bán đất nông nghiệp 61677 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

61677 m2
₫ 2.3 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất nông nghiệp 43076 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Thị trấn Khánh Vĩnh

43076 m2
₫ 2.05 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất nông nghiệp 3250 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam An Nam

3250 m2
Bắc
₫ 550 triệu

09/24/2020

Mua bán đất nông nghiệp 9000 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Xã Sông Cầu

9000 m2
₫ 2 tỷ

09/23/2020

Mua bán đất nông nghiệp 210000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

210000 m2
Đông
₫ 52 tỷ

09/23/2020

Mua bán đất nông nghiệp 23473 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Xã Sông Cầu

23473 m2
₫ 2 tỷ

09/23/2020

Mua bán đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

10000 m2
₫ 1.15 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Thọ

2000 m2
₫ 1.55 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 35000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Phước

35000 m2
₫ 1.75 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 9000 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Xuân

9000 m2
₫ 740 triệu

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 7 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 69.8 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

69.8 m2
Tây Nam
₫ 300 triệu

09/21/2020