Mua bán đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

1 - 15 của 41
Mua bán Đất nông nghiệp 75930 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

75930 m2
₫ 18 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

200 m2
₫ 970 triệu

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
₫ 800 triệu

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

₫ 1 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
₫ 2 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Thị Trấn Ninh Hòa

₫ 2 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

1000 m2
Tây Bắc
₫ 3 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

02/15/2020