Mua bán đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

1 - 15 của 52
Mua bán Đất nông nghiệp 1689 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Tân

1689 m2
₫ 650 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5600 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Phước Đông

5600 m2
₫ 1.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 400000 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Xã Khánh Phú

₫ 8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3800 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Xã Sông Cầu

3800 m2
₫ 480 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8000 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Xã Sông Cầu

8000 m2
₫ 1.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 24000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

24000 m2
Nam
₫ 13.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 200 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

200 m2
Đông Bắc
₫ 1.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 21000 m2 tại Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hoà, Huyện Khánh Vĩnh, Xã Khánh Nam

21000 m2
₫ 1.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

₫ 800 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

1000 m2
Tây Bắc
₫ 3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Thị Trấn Ninh Hòa

₫ 2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
₫ 800 triệu

12/09/2019