Mua bán đất nông nghiệp tại Hậu Giang

1 - 7 của 7
Mua bán đất nông nghiệp 3615 m2 tại Huyện Vị Thủy

Hậu Giang, Huyện Vị Thủy, Xã Vị Thanh

3615 m2
Tây Bắc
₫ 2.712 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất nông nghiệp 8600 m2 tại Huyện Vị Thủy

Hậu Giang, Huyện Vị Thủy, Xã Vị Bình

8600 m2
Đông Nam
₫ 8.17 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1804 m2 tại Huyện Châu Thành A

Hậu Giang, Huyện Châu Thành A, Xã Tân Hòa

1804 m2
Đông Nam
₫ 2.345 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất nông nghiệp 17000 m2 tại Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang, Huyện Phụng Hiệp, Xã Hiệp Hưng

17000 m2
₫ 1.8 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất nông nghiệp 15000 m2 tại Huyện Châu Thành A

Hậu Giang, Huyện Châu Thành A, Xã Tân Hòa

15000 m2
Đông Nam
₫ 6.75 tỷ

09/18/2020

Mua bán đất nông nghiệp 5200 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Thạnh

5200 m2
Tây Nam
₫ 4.16 tỷ

09/16/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Châu Thành A

Hậu Giang, Huyện Châu Thành A, Xã Tân Hòa

1500 m2
Tây Nam
₫ 3.1 tỷ

09/15/2020