Mua bán đất nông nghiệp tại Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

1 - 8 của 8
Mua bán Đất nông nghiệp 30.464 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Xuân Lập

30.464 m2
₫ 75 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1500 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Bình Lộc

1500 m2
₫ 850 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7989 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Bảo Quang

7989 m2
₫ 3.9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7200 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Xuân Lập

7200 m2
₫ 7.2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2887 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Bàu Sen

2887 m2
₫ 4.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9750 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Bàu Sen

9750 m2
₫ 730 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thị xã Long Khánh

Đồng Nai, Thị xã Long Khánh, Xã Bàu Sen

1000 m2
₫ 1.05 tỷ

11/11/2019