Mua bán đất nông nghiệp tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 47
Mua bán Đất nông nghiệp 210 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

210 m2
Đông Nam
₫ 3100 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 128 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

128 m2
₫ 1.26 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

100 m2
₫ 1.05 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

90 m2
₫ 1.49 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

90 m2
Tây
₫ 950 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

100 m2
Nam
₫ 330 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 218 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

218 m2
Nam
₫ 1.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

1000 m2
Đông Nam
₫ 5.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 110 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

110 m2
Nam
₫ 740 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 870 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

870 m2
Tây
₫ 1.75 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

90 m2
Đông
₫ 1.49 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 360 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

360 m2
₫ 5.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

100 m2
₫ 1.05 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

90 m2
Đông
₫ 1.48 tỷ

12/10/2019