Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

1 - 15 của 21
Mua bán Đất nông nghiệp 3699 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

3699 m2
₫ 7.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3698 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

3698 m2
₫ 7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1300 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân Bình

1300 m2
Đông Bắc
₫ 5.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 125 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Bình Hoà

125 m2
Tây
₫ 970 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 11000 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân Bình

11000 m2
₫ 17.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

100 m2
₫ 450 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thiện Tân

1000 m2
₫ 2.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thiện Tân

1000 m2
₫ 2.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thiện Tân

1500 m2
₫ 3.1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân An

1500 m2
₫ 1.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 20133 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

20133 m2
Đông
₫ 35 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3745 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

3745 m2
₫ 7 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

100 m2
₫ 395 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

100 m2
₫ 395 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1300 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân Bình

1300 m2
Đông Bắc
₫ 5.4 tỷ

12/01/2019