Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 30
Bán đất sổ riêng

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

140 m2
Đông
₫ 3.64 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

4000 m2
Đông Bắc
₫ 5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1072 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1072 m2
Đông Bắc
₫ 1.18 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

8000 m2
Đông Bắc
₫ 6300 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

8000 m2
Đông Bắc
₫ 4.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1058 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1058 m2
Đông Bắc
₫ 1.16 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3231 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Thao

3231 m2
Đông Bắc
₫ 3500 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

8000 m2
Đông Bắc
₫ 5.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7900 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

7900 m2
Đông Bắc
₫ 5.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1040 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1040 m2
Đông Bắc
₫ 1.15 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1075 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Thao

1075 m2
Đông Bắc
₫ 1.18 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3200 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Thao

3200 m2
Đông Bắc
₫ 3.49 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1700000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bàu Hàm

1700000 m2
₫ 4.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1000 m2
₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1070 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1070 m2
Đông Bắc
₫ 1.17 tỷ

12/10/2019