Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 28
Mua bán Đất nông nghiệp 3200 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Thao

3200 m2
Đông Bắc
₫ 3.49 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1700000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bàu Hàm

1700000 m2
₫ 4.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1000 m2
₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1070 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1070 m2
Đông Bắc
₫ 1.17 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 20000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Thanh Bình

20000 m2
₫ 750 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1000 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 507 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

₫ 450 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1042 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Thao

1042 m2
Đông Bắc
₫ 1150 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

10000 m2
₫ 13 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 240 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Trung Hòa

6000 m2
Nam
₫ 3.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1000 m2
₫ 350 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

2000 m2
Đông Bắc
₫ 2500 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2134 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

2134 m2
Đông Bắc
₫ 2.35 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7900 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

7900 m2
Đông Bắc
₫ 5.5 tỷ

12/02/2019