Mua bán nhà phố tại TP.Hà Nội

1 - 10 của 10
Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

500 m2
₫ 450 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 620 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

620 m2
Tây Bắc
₫ 600 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1000 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4037 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4037 m2
Đông
₫ 2.5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 275 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

275 m2
₫ 280 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thiện

2000 m2
Tây
₫ 6 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1021 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1021 m2
Đông Bắc
₫ 3.368 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1000 m2
Tây Bắc
₫ 950 triệu

11/25/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1000 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

5000 m2
₫ 1.3 tỷ

10/09/2017