Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

1 - 13 của 13
Đất nông nghiệp đang canh tác Bơ và chuối

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Gia Kiệm

10000 m2
₫ 1.1 tỷ

02/08/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1000 m2
Tây
₫ 2.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 752 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

752 m2
Tây Nam
₫ 730 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1000 m2
Tây Bắc
₫ 950 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

₫ 950 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 370 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

370 m2
Đông Bắc
₫ 350 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4037 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4037 m2
Đông
₫ 2.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 620 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

620 m2
₫ 600 triệu

02/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1021 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1021 m2
Đông Bắc
₫ 3.368 tỷ

02/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1000 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

02/16/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1009 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

1009 m2
₫ 890 triệu

02/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1015 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1015 m2
₫ 950 triệu

02/08/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

5000 m2
₫ 1.3 tỷ

10/09/2017