Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 54
Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 870 triệu

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2152 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

2152 m2
₫ 6.456 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 1.6 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 900 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

900 m2
₫ 600 triệu

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1006 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1006 m2
₫ 3.5 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 3.5 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 550 triệu

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

1000 m2
₫ 1.55 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
Đông Bắc
₫ 1.85 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 754 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

754 m2
Tây
₫ 1.55 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
Tây Nam
₫ 1.5 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2221 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

2221 m2
₫ 4.4 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1097 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1097 m2
Đông
₫ 1.75 tỷ

09/21/2020