Mua bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 105
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
Nam
₫ 600 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 2.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4692 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

4692 m2
₫ 9.384 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

1000 m2
₫ 2.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 781 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hữu

781 m2
₫ 7.029 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

1000 m2
₫ 1.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

1000 m2
₫ 1.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1600 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

1600 m2
Tây
₫ 5.6 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1200 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

1200 m2
Đông Nam
₫ 1.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 521 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

521 m2
₫ 1.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

100 m2
₫ 8.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

90 m2
₫ 950 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

100 m2
₫ 670 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

1000 m2
₫ 1.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 12591 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

12591 m2
₫ 31 tỷ

05/25/2020