Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 15 của 46
Mua bán Đất nông nghiệp 19000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

₫ 48 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 85 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Đức

85 m2
Đông
₫ 3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8300 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

8300 m2
₫ 6.6 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

9500 m2
₫ 18 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1000 m2
₫ 4 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1000 m2
₫ 4 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

1000 m2
₫ 1.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3789.6 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

3789.6 m2
₫ 7.579 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

100 m2
₫ 680 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 300 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

300 m2
₫ 1.38 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

9500 m2
₫ 18 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7.82 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

7.82 m2
₫ 39.999 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2212 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

2212 m2
₫ 6.2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 487 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

487 m2
₫ 2.67 tỷ

11/6/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7770 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

7770 m2
₫ 6.2 tỷ

11/6/2019