Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Long Thành, Đồng Nai

1 - 15 của 42
Mua bán Đất nông nghiệp 2131 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

2131 m2
Tây Bắc
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

10000 m2
₫ 5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

10000 m2
₫ 5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1500 m2
₫ 2.7 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

10000 m2
₫ 5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 597 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

597 m2
₫ 1.074 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 597 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

597 m2
₫ 1.047 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6634 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

6634 m2
Tây Bắc
₫ 11.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

6000 m2
₫ 3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

9500 m2
₫ 18 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 480 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

480 m2
₫ 2.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7842 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

7842 m2
₫ 29 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 490 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

490 m2
₫ 4.4 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

9500 m2
₫ 18.05 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7.82 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

7.82 m2
₫ 39.999 tỷ

11/19/2019