Cho thuê mặt bằng tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 29
Mua bán Đất nông nghiệp 7.82 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

7.82 m2
₫ 39.999 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6550 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

6550 m2
₫ 13 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

3400 m2
₫ 3.4 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 614 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

614 m2
₫ 1.97 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7842 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

7842 m2
₫ 29 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

10000 m2
₫ 5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9648 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

9648 m2
₫ 13 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8300 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

8300 m2
₫ 6.65 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2212 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

2212 m2
₫ 6.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 487 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

487 m2
₫ 2.67 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

2000 m2
₫ 9 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

9500 m2
₫ 18 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 8300 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

8300 m2
₫ 6.6 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1000 m2
₫ 4 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 19000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

₫ 48 tỷ

11/30/2019