Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

1 - 8 của 8
Mua bán Đất nông nghiệp 6015 m2 tại Huyện Cẩm Mỹ

Đồng Nai, Huyện Cẩm Mỹ, Xã Xuân Tây

6015 m2
₫ 1.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Cẩm Mỹ

Đồng Nai, Huyện Cẩm Mỹ, Xã Sông Nhạn

₫ 3.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Cẩm Mỹ

Đồng Nai, Huyện Cẩm Mỹ, Xã Thừa Đức

10000 m2
₫ 3.5 tỷ

03/02/2018