Mua bán đất nông nghiệp tại Đồng Nai

1 - 15 của 216
Mua bán Đất nông nghiệp 260 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

260 m2
Bắc
₫ 2.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7.82 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

7.82 m2
₫ 39.999 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6550 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

6550 m2
₫ 13 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

3400 m2
₫ 3.4 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 614 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

614 m2
₫ 1.97 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 945 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

945 m2
Đông
₫ 3.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 942 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

942 m2
Đông
₫ 3.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hữu

1000 m2
₫ 1.25 tỷ

12/08/2019